Άρθρα

Περί του Ιστότοπου

Ο δικτυακός ιστότοπος του Γυμνασίου Λεπτοκαρυάς Πιερίας έχει ως σκοπό την ενημέρωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε σχολικά/εκπαιδευτικά θέματα, δραστηριότητες μαθητών, την οργάνωση του σχολείου μας, αναφορά στον τόπο μας, .

 

Ο ιστότοπος κατασκευάστηκε και σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτικό Αβραμούλη Μαρία ΠΕ19 Πληροφορικής το σχολικό έτος 2012-2013. Η διαχείριση και η ενημέρωση του ιστότοπου γίνεται από την εκπαιδευτικό Στύλου Σοφία ΠΕ19 Πληροφορικής.

Σχεδιάστηκε με ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla και φιλοξενείται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.