ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ισχύει από τις 11/12/2023.

Α1
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
2 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΗ - ΟΙΚ.ΟΙΚ.  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΠΛΗ - ΤΕΧΝ 
3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗ - ΤΕΧΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
4 ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ν. ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  Ν. ΓΛΩΣΣΑ 
5 ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓ. ΔΕΞ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΠΛΗ - ΟΙΚ. ΟΙΚ. 
7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ   ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   

 

Α2
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΠΛΗ - ΟΙΚ. ΟΙΚ. ΠΛΗ - ΤΕΧΝ  ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ   ΕΡΓ. ΔΕΞ. ΑΓΓΛΙΚΑ 
2 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ 
3 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ν. ΓΛΩΩΣΑ  Ν. ΓΛΩΣΣΑ 
4 ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  Ν. ΓΛΩΣΣΑ  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΦΥΣΙΚΗ 
6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΛΗ - ΟΙΚ.ΟΙΚ.  ΠΛΗ - ΤΕΧΝ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ     

  

Β1
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
2 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3 ΠΛΗ - ΤΕΧΝ ΜΟΥΣΙΚΗ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗ - ΤΕΧΝ
5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ
6 ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
7 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓ. ΔΕΞ. ΙΣΤΟΡΙΑ    

 

Β2
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
3 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ
4 ΕΡΓ. ΔΕΞ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ
5 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΛΗ - ΤΕΧΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ
6 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
7 ΠΛΗ - ΤΕΧΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    

  

Γ1
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
2 ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗ - ΤΕΧΝ ΧΗΜΕΙΑ
3 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
4 ΚΠΑ ΕΡΓ. ΔΕΞ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
5 ΑΓΓΛΙΚΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗ - ΤΕΧΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ
7 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

 

Γ2
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΚΕΙΜΕΝΑ  ΚΠΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ
3 ΜΑΘΗΑΜΤΙΚΑ  ΠΛΗ - ΤΕΧΝ  ΑΓΓΛΙΚΑ  Ν. ΓΛΩΣΣΑ  ΑΡΧ. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ 
4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΚΠΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ 
5 ΠΛΗ - ΤΕΧΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ  Ν. ΓΛΩΣΣΑ 
6 ΕΡΓ. ΔΕΞ.  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ  ΚΠΑ  ΧΗΜΕΙΑ 
7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ