Μαθητικές Κοινότητες 2023-24

Ημέρα Παρασκευή  13/10/2023 στο Γυμνάσιο της Λεπτοκαρυάς και στην αίθουσα του Τμήματος 

συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από φανερή ψηφοφορία, το Συμβούλιο των τακτικών μελών 

του 15 μελούς ως εξής:

Α/Α   Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Τμήμα
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ2
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΡΑΝΤΑ  ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ Γ2
3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ2
4 ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2
5 ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β1
6 ΜΕΛΟΣ ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β2
7 ΜΕΛΟΣ ΠΡΕΤΣΙ  ΜΙΓΚΕΝΑ  ΑΓΚΡΟΝ Γ2
8 ΜΕΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ1
9 ΜΕΛΟΣ ΚΟΚΡΑΝΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β1
10 ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ1
11 ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΡΑΤΙ ΓΚΕΡΤΙΑΝ ΕΝΤΜΟΥΤ Γ1
12 ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α2
13 ΜΕΛΟΣ ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ1
14 ΜΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ2
15 ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΥΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α2
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ      
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Τμήμα  
1 ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ1  
2 ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ1  
3 ΤΣΕΛΕΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ2  
4 ΚΑΤΕΛΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ1  
5 ΚΑΤΕΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ1  

 


 

Ημέρα Τρίτη 03/10/ 2023  στο Γυμνάσιο της Λεπτοκαρυάς και στην αίθουσα του κάθε Τμήματος, συγκροτήθηκαν σε σώμα τα 5 μελή, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, τα Συμβούλια των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των τμημάτων ως εξής:

 5 μελές - Τμήμα Α1 

α/α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΘΩΜΑΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
3 ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5 ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ                    ΜΕΛΗ     
 
1 ΜΕΛΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΜΕΛΟΣ ΒΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 5 μελές - Τμήμα Α2  

α/α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
3 ΤΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΜΕΛΟΣ ΠΑΛΑΒΑΡΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5 ΜΕΛΟΣ ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ                    ΜΕΛΗ     
 
1 ΜΕΛΟΣ ΧΕΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

5 μελές - Τμήμα Β1 

α/α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3 ΤΑΜΙΑΣ ΒΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
4 ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΟΣΙ ΜΑΡΙΟΣ ΙΛΛΙ
5 ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΚΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ                    ΜΕΛΗ     
 
1 ΜΕΛΟΣ ΓΑΡΟΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΜΕΛΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

5 μελές - Τμήμα Β2  

α/α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΑΡΕΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΗΤΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4 ΜΕΛΟΣ ΦΛΙΟΥΡΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
5 ΜΕΛΟΣ ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΗ

    
 
1 ΜΕΛΟΣ ΞΑΦΕΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΜΕΛΟΣ ΠΑΛΑΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 ΜΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

5 μελές - Τμήμα Γ1   

α/α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
3 ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΜΕΛΟΣ ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ                    ΜΕΛΗ     
 
1 ΜΕΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΜΕΛΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 5 μελές - Τμήμα Γ2   

α/α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΕΛΕΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4 ΜΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΜΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
       
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ                    ΜΕΛΗ     
 
1 ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΜΕΛΟΣ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΜΕΛΟΣ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Μαθητικές Κοινότητες 2022-23

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή  7/10/2022  στο Γυμνάσιο της Λεπτοκαρυάς και στην αίθουσα του Τμήματος 

συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από φανερή ψηφοφορία, το Συμβούλιο των τακτικών μελών 

του 15 μελούς ως εξής:

Α/Α   Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Τμήμα
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΩΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ3
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ2
3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ2
4 ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β2
5 ΜΕΛΟΣ ΤΡΑΝΤΑ  ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ Β2
6 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΙΚΟΣ Γ2
7 ΜΕΛΟΣ ΖΤΑΝΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ Γ1
8 ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΚΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ1
9 ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ1
10 ΜΕΛΟΣ ΠΡΕΤΣΙ  ΜΙΓΚΕΝΑ  ΑΓΚΡΟΝ Β2
11 ΜΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ2
12 ΜΕΛΟΣ ΞΑΦΕΝΙΑ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ2
13 ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1
14 ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΣΑΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ2
15 ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ      
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Τμήμα  
1 ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΤΡΙΑΔΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ1  
2 ΣΙΑΜΗΤΡΑ ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ3  
3 ΚΑΤΕΛΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ1  
4 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΑΙΗ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ2  
5 ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β2  

 


 

 5 μελές - Τμήμα Α1

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ
Α/Α Αριθμός μητρώου Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Αξίωμα
1 2626 ΚΑΛΟΣΙ ΜΑΡΙΟΣ ΙΛΛΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 2628 ΚΟΚΡΑΝΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 2624 ΖΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΙΑΣ
4 2655 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΟΣ
5 2631 ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΚΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
1 2618 ΒΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  
2 2634 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΙΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  
3 2636 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 

 5 μελές - Τμήμα Α2 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ
Α/Α Αριθμός μητρώου Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Αξίωμα
1 2640 ΞΑΦΕΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 2656 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΑΡΕΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 2649 ΣΤΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
4 2653 ΦΛΙΟΥΡΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ
5 2641 ΠΗΤΛΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1 2639 ΞΑΝΘΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
2 2661 ΠΑΛΑΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
3 2646 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 


5 μελές - Τμήμα Β1
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ
Α/Α Αριθμός μητρώου Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Αξίωμα
1 2574 ΚΑΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 2582 ΚΡΙΤΣΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 2563 ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
4 2585 ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5 2573 ΚΑΤΕΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1 2565 ΔΑΜΠΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
2 2572 ΚΑΤΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
3 2581 ΚΟΥΡΑΤΙ ΓΚΕΡΤΙΑΝ ΕΝΤΜΟΝΤ  

 

5 μελές - Τμήμα Β2 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ
Α/Α Αριθμός μητρώου Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Αξίωμα
1 2606 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 2600 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΝΤΡΕΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 2588 ΜΟΥΣΑΡΑΪ ΑΡΕΤΗ ΜΠΛΕΝΤΙ ΤΑΜΙΑΣ
4 2589 ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
5 2597 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1 2602 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
2 2608 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
3 2611 ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

   5 μελές - Τμήμα Γ1 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ
Α/Α Αριθμός μητρώου Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Αξίωμα
1 2510 ΚΑΤΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 2515 ΚΟΚΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 2519 ΚΟΥΚΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
4 2518 ΚΟΥΚΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5 2502 ΑΛΛΙΟΥ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΛΟΥΑΝ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1 2504 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
2 2500 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
3 2513 ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

  

 5 μελές - Τμήμα Γ2 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ
Α/Α Αριθμός μητρώου Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Αξίωμα
1 2526 ΜΟΥΣΔΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 2534 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 2522 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
4 2533 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5 2521 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1 2523 ΜΗΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2 2524 ΜΙΧΩΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΕΣΤΩΡ  
3 2528 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  

 5 μελές - Τμήμα Γ3 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 5ΜΕΛΟΥΣ
Α/Α Αριθμός μητρώου Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Αξίωμα
1 2542 ΣΙΑΜΗΤΡΑ ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 2549 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 2548 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ
4 2541 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
5 2553 ΧΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1 2536 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ  
2 2540 ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
3 2546 ΤΑΝΙ ΑΝΙΣΑ ΑΛΤΙΝ