Εθνικός Διαγωνισμός Αφίσας ISLP

Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Στα πλαίσια του μαθήματος ΣΚΖ οι μαθητές της Α' τάξης έλαβαν μέρος στον Εθνικό Διαγωνσιμό Αφίσας ISLP με θέματα "Ρατσισμός-Ξενοφοβία στο σχολείο μας" και "Σολικός Εκφοβισμός στο σχολείο μας"

Επιμέρους δραστηριότητες για την ολοκλήρωση της Αφίσας :

  • Σύνθεση του ερωτηματολογίου σε Google Docs
  • Online συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από όλους τους μαθητές του σχολείου μας
  • Συλλογή των απαντήσεων σε Excel
  • Επεξεργασία των δεδομένων και αποτύπωση γραφημάτων σε Excel
  • Σχεδίαση της Αφίσας σε Powerpoint
  • Ζωγραφιές μαθητών με θέμα "Ρατσισμός" της Α' ταξής για την σχεδίαση της Αφίσας

Οι Αφίσες που έλαβαν μέρος στον εθνικό διαγωνισμό ISLP είναι:

 Ρατσισμός - Ξενοφοβία στο σχολείο μας

Δείτε την Αφίσα...

 Η Αφίσα με θέμα "Ρατσισμός - Ξενοφοβία στο σχολείο μας" βραβεύτηκε με έπαινο και υλοποιήθηκε από το τμήμα Α2 με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Στύλου Σοφία.

Δείτε τις βραβευμένες αφίσες στο Site ISLP Greece.   

 

Σχολικός Εκφοβισμός στο Γυμνάσιο μας

Δείτε την Αφίσα...

 Η Αφίσα με θέμα "Σχολικός Εκφοβισμός στο Γυμνάσιο μας" υλοποιήθηκε από το τμήμα Α1 με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ζάγκα Φαίδρα.